Интернет Маркетинг. Маркетингови изследвания в Интернет.

За какво може да се наложи на моята компания за проведе маркетингово изследване в Интернет?

Ако вие разглеждате Интернет в качеството на един от важните канали за продажба на Вашата компания, маркетинговото изследване – това е първото, което Ви е необходимо. Преди да поръчате изработка на сайт и популяризиране на Вашия бизнес в Мрежата е важно да разберете, кой ще следва да дойде на сайта, с каква цел ще направи това, кои се явяват вашите конкуренти в Мрежата (нужно е да се разбере, че вашите обичайни конкуренти в бизнеса, които вие навярно прекрасно познавате и конкурентите ви в Интернет – това често са съвсем различни компании; в Интернет вашите главни конкуренти могат да станат, например, много малки фирми, за които даже не сте чували до сега).

След като получите изчерпателна информация за вашето бизнес направление, представено в Мрежата, можете да оцените перспективността на Интернет за популяризиране на вашата компания и да помислите за стратегия за по-нататъшни действия – за създаване на сайт като инструмент за продажби, за неговото оптимизиране за увеличаване на потока клиенти и така нататък.

От какви етапи се състоят маркетинговите изследвания, които Вие провеждате?

Нашето студио предлага пълен комплекс Интернет – маркетинг услуги, в това число:
изучаване на стоковите пазари и пазарни услуги
– определяне на целевата аудитория на компанията
– анализ на търсенето на предлаганите стоки / услуги предлагани от компанията
– анализ на конкурентите на компанията анализ и техните маркетингови политики
– определяне на конкурентоспособността на бъдещия проект

създаване на  стратегия и определяне на методи за позициониране на бизнеса на компанията в Интернет.