Оптимизацията на сайта в търсачките, е направена, за да могат потребителите на Интернет да намерят сайта на Вашата компания. Понякога това само, не е достатъчно и трябва по-активно въздействие върху аудиторията от потенциални клиенти.

Интернет реклама – това е комплекс от услуги, които следва да доведат до привличане на аудитория на сайт, както и да формират положителен имидж на компанията в Интернет среда.

Интернет рекламата включва в себе си следния комплекс услуги:
– разработка на банери
– подбор на рекламни площадки и разполагане на банерна и текстова реклама
– разполагане на банери и графични текстове в мрежи за банер обмен.
– разполагаме на информация за вашия сайт в тематични ресурси  портали, списания, сайтове за обяви, класации
– контекстна реклама в търсещите машини, търсачки
– използване на тематични списъци за изпращане на на масови съобщения по електронна поща
– писане и публикуване на рекламни или PR статии в онлайн медии и портали

Кой вид реклама е най-ефективна за моя сайт?
В повечето случаи рекламата на сайта е необходима за привличане на потенциални клиенти на сайта на компанията. При това, като правило, в началния етап на рекламата в Интернет се отделя неголям бюджет.
В такава ситуация на-ефективен способ се явява гореспоменатата реклама в търсачките. Този метод се основава на показването на рекламни блокове в търсещите машини по въпроси на вашите потенциални клиенти.

С какво е добра рекламата в търсачките?
Основни преимущества на  рекламата в търсачките:
– най-ефективния способ на реклама на сайт по съотношение цена към количество привлечени клиенти.
– практически 100% попадане в целевата аудитория, тъй като клиентите сами търсят дадената информация.
– най-висок положителен отклик, тъй като рекламата се появява в момента на възникване на потребност у потребителя.

Как се заплаща реклама в търсачките?
Има два начина за заплащане за реклама в търсачките:
– заплащане за показване на рекламен текст
– заплащане за клик – т.е. имаме преход на уеб сайт след клик на  рекламното обявление
Като цяло най-активно развиващия се метод за реклама в търсенето се явавява рекламата с заплащане за преход на сайт (PPC – Pay Per Click). Т.е. рекламодателя априорно определя, колко е готов да заплати, за един целеви посетител, привлечен чрез тази реклама. А това, на свой ред, се определя от това, колко посетители на сайта са станали клиенти и какъв доход носи всеки такъв клиент.

Какви още видове Интернет реклама съществуват (освен най-горе споменатите)?
Не преки методи за реклама, като участия във форуми, водене на собствен нюзлетър, разполагане на сайта на ленти за новини, конкурси, игри, награди и много други.

Как да разчитам ефективността  на рекламата на моя сайт?
Най-големия проблем при планиране на бюджета се явява разчитането на ефективността на рекламата. Всичко би било просто, ако можеше еднозначно да се оцени колко от посетителите са се превърнали в клиенти и колко доход тези клиенти за донесли. Често обаче без специални методи това не се получава.

Като правило се оказва най-простия метод – питаме тези, които се обръщат към нас дали са дошли от уеб сайта?
Но реално това не сработва по три главни причини:
– често мениджъра, забравя да попита за това, а ако разговора бързо преминава в конкретна покупка, забравя задължително.
– често звънящия в компанията сам не помни, от къде е узнал за тази кампания – от печатна реклама ли, от Интернет ли или колега му е казал.
– звънящите са узнали за сайта от доста различни източници: като начало са видели банер в някой портал, след това пост в някой форум, след това чули от познати и накрая намерили сайта с търсачка и позвънели.

Все пак имаме на разположение способи да разберем това количество, но почти точно. И то толкова, че да можем грамотно да съставяме на рекламния бюджет. Има специални програми за намаления и отстъпки. На сайта се предлага информация от типа – че купувач идващ от уеб сайта получава някаква отстъпка. Отстъпката следва да е не голяма, за да не бъде определяща при извършването на покупката, а от друга страна достатъчна, за да привлече клиент.

Може да се замените отстъпката с подарък, стойността на който зависи от потенциалния доход, който носи дадения клиент. Подаряваното обаче е добре да е достатъчно интересно за да не забрави клиента да попита за него.

Съществуват и други способи на оценка на транслирането на посетителите на уеб сайта в клиенти. Във всеки конкретен случай този въпрос трябва да се изучава със собствени специфични методи. В крайна сметка усилията се възвръщат с лихвата, ако доведат до оптималното планиране на рекламния бюджет.