КОМПЛЕКСНА SEO ОПТИМИЗАЦИЯ НА САЙТ ЗА ТОП 10
Комплексна оптимизация на сайт – обезпечете на своя сайт място в ТОП 10Задача: Извеждане на сайта по ключови думи на първа страница в търсачките (Google, Yahoo, MSN) и поддържане и подобряване на резултата.

Задължителни условия:
– Уникален контент (информация) в сайта, т.е. Текстовете в сайта, да са написани от ваши сътрудници ( или от нас след допълнителна проверка за възможност и консултация с съществуващите подразделения на поръчителя ), с последваща проверка от наша страна и възможно редактиране и коригиране на текстовете.
– Вие ни предоставяте достъп до сайта, за внасяне на необходимите изменения html кода на сайта.
– Минимален договор за оптимизация на сайт – 6 месеца

След подготовка и съгласуване на задание за извършване на дадени услуги, ние сключваме с клиента договор, където се уточняват всички моменти и етапи на оптимизационните действия по сайта, включително и санкции за забавяне или неизпълнена работа, не предадени отчети и др.

Цена на услугата SEO оптимизация на сайт

За първоначална оценка на работата по SEO оптимизация на сайт е необходима следната информация:
– Адрес на сайта
– Списък с ключовите думи / словосъчетания, по които следва да се проведе оптимизация за търсачките
– Регион, за който е необходимо да се реализира оптимизацията (България, София, Англия…)
– Търсещи машини / търсачки, в които да се проведе оптимизация.
– Времеви ограничения, свързани с оптимизацията на сайта (необходими ли са резултати към някаква дата специално свързана с PR кампания на сайта, фирмата и т.н.)

Извеждането на сайта по определени запитвания на първите страници в търсачките невинаги гарантира голям приток на целеви посетители, за достигане на оптимален резултат е необходима комплексна работа по самия сайт, за да се обхванат не само популярните запитвания, но и непопулярните запитвания, но в голямо количество. При правилна работа нискоконкурентните фрази дават такъв приток на посетители, както и висококонкурентните словосъчетания, в редки случи по-добър ефект дори.

Етапи на работа:
– Определяне на целта на оптимизацията (ръст на продажбите, брой контакти, просто увеличение на трафика, търсене на партньори в други градове или държави).
– Определяне на „видимостта“ на сайта от гледна точка на търсещите машини / търсачки.
– Определяне на ключовите фрази за запитване на търсачките, по които сайта следва да се намира в резултатите от търсене (изхождаме от тематиката на сайта и анализа на сайтовете на конкурентите, а също от преките желания на клиента). Ползване на специални програмни средства за отчитане на специфичен дефицит на ресурса, влияещ на позициите му в резултатите на търсачките на специфични въпроси.
– Определяне на местата на сайта във водещите търсачки по определените по-горе ключови думи / словосъчетания, анализ и водене на статистически отчети, съставяне на рейтингова таблица за всяка от търсачките.
– Определяне на реалната конкуренция по дадените запитвания, отделяне на тези, по които реално е възможно да се попадне в топ 10, и на тези от тях, които могат да сформират в
– Формиране на семантично ядро на сайта
– Корекция на HTML-кода на всички страници с отчитане на всички известни фактори за оптимизация. Изграждане на Search Engine Friendly URL’s структура на сайта като цяло.
– Анализ на структурата на сайта на поръчителя и изработване на препоръка за изменение на структурата на сайта. Ако промените са изрично необходими следва да се отработят, с
оглед на успешното провеждане на оптимизацията за търсачки и за удобството на популяризацията на сайта.
– След пускането на обновения сайт в Интернет следва индексация на ресурса в търсачките, каталозите, размяна на връзки (ако това е необходимо).
– Начало на работата по външни, динамични фактори на оптимизацията (тази работа следва да се върши постоянно, за да не се пропада от достигнати вече позиции).
– Анализиране на промените в позициите на сайта в търсачките след ползване на различни,  оптимизационни приоми, внясяне на необходим коректив, когато сайта по нужните търсения не подобрява своето положение.
– Провеждане на експертен анализ и постоянен мониторинг на ползваемоста на сайта. Ползваемост – това е мярка, колко удобен и понятен се явява вашия сайт за целевите посетители. Високото ниво на ползваемост на ресурса се явява необходимо условие за доброто му налагане в Интернет.
– Работа с външни връзки. Много голямо значение за търсачките има количеството и качеството на външните връзки на вашия ресурс. Бажно се явява също, на какви ресурси се намира връзката към Вашия сайт и каква е тази връзка. На дадения етап се провежда регистрация на сайта в безплатни каталози, обмен на връзки с близки по тематика ресурси, изпращат се бюлетини на потребители по електронната поща.
– Анализ на статистическата информация и подготовка на план за дългосрочно развитие на проекта.
– Организация на обмен на връзки с други сайтове със сходна тематика (във време, когато вече самият сайт е достатъчно популярен, примамлив за подобна размяна).
– Включване на сайта към система за мониторинг на достъпността на сайта и система за водене на статистика на посещаемостта на сайта.
Препоръчва се: отделяне на отделен сътрудник от страна на поръчителя за провеждане на оперативни консултации в процеса на оптимизация.

Задължителни условия:
– Вие ни предоставяте достъп до сайта, за внасяне на необходимите изменения в кода на сайта.
– Минимален срок за SEO оптимизация на сайта – 6 месеца
Резултат:
Извеждане на сайта по указаните ключови думи при търсения в търсачките и по сходни тематични запитвания на първа страница на гореописаните търсачки, значителен приток на целеви посетители на сайта (потенциални клиенти).

След подготовка на съгласуване на задание за извършване на дадени услуги, ние сключваме с клиента договор, където се уточняват всички моменти и етапи на оптимизационните действия по сайта, включително и санкции за забавяне или неизпълнена работа, не предадени отчети и др.

Цена на комплексна оптимизация на сайт
За първоначална оценка на работата по оптимизация на сайт е необходима следната информация:
– Адрес на сайта
– Списък с ключовите думи / словосъчетания, по които следва дасе проведе оптмизация за търсачките
– Регион, за който е необходимо да се реализира оптимизацията (България, София, Англия…)
– Търсещи машини / търсачки, в които да се проведе оптимизация.
– Времеви ограничения, свързани с оптимизацията на сайта (необходими ли са резултати към някаква дата специално свързана с PR кампания на сайта, фирмата и т.н.)