За проблемите на имиджа, в това число и имиджа на компания, могат да се изпишат томове. А е възможно и да се ограничим с една фраза. За практиците, изучаващи фирмения стил, втория вариант е препоръчителен. Затова ще преведем от английски тази дума на български и ще дадем няколко примера. “Image”- образ. Имиджът на компанията или фирмата – това е образ в очите на отделните хора и обществото като цяло. Корпоративна идентичност – това е съставна част на имиджа, преди всичко: лого, визитки, книжна и друга реклама. Съставна част на фирмения стил се явява даже и звуковата реклама (пример – радио Витоша или клипа на 3 в едно).

Имиджът като понятие е много устойчиво и инертно. Това е хубаво, защото ако един ден заработим, спечелим положителен образ в очите на околните, компанията ще се ползва от това продължително време. От друга страна това е лошо: неудачно построената корпоративна идентичност по редица известни и неизвестни причини, не уцелването на нещата, може да зачеркне завинаги пътя към светлото бъдеще.

В Интернет за разлика от имиджа, който е основан на интериора на офиса и неговото местоположение, положителния имидж се формира въз основа на уеб дизайна, фирмения стил и логото на компанията. За това вложенията в добър и работещ дизайн се отплащат многократно в последваща лоялност от потребителите.

Като правило, добрия имидж струва скъпо – и  като средства и като плановете и усилия по неговото създаване. Особено днес, когато „революционни“ пробиви в технологиите моментално „въоръжават“ всички производители да правят аналогична продукция, на пазара стотици фирми имат неотличими по качество продукти. А цената, там не е точно така, тя се отличава сериозно, понякога в пъти. Японския телевизор може да е непознат като марка и не по-добър от китайския, още повече, може да е композит от същите части, но имиджа на японския в наши дни е по-висок, съответно и цената е по-висока.

За имиджа на стоките от Китай най-вече повлия долнопробната ширпотреба, заливала дълги години много страни. Различната дължина на крачолите и на ръкавите при дрехите, станаха част от причините за недоверието. От Китай дойде и мътен поток от стоки със съмнително качество с фалшифицирана търговска марка, поради което потребителя реши да предпочете да отрече дори и добрите стоки от Китай, като предпочете подобни и аналогични вещи без отрицателен имидж. Този варварски метод за борба за имидж на стоките, силно подчертава неговата важност за доброто икономическо положение не само на една компания, но и на цяла една държава.

От казаното по-горе се разбира, че работата по създаване на положителен имидж не е едно или няколко разпокъсани действия, а комплексна система от дейности. В крайна сметка, имиджа определя качеството, цената, надеждността на гаранционното обслужване, историята на компанията и накрая като следствия възможностите и за рекламата.

Тук е мястото да отбележим, че дейности като PR, комуникационна политика на фирмата, правилния маркетинг и мениджмънт в едно с рекламната стратегия са част от една съвкупност от успешните действия за имиджа на една компания.