Вие вече имате сайт, но сте неудовлетворени от неговата ефективност и не можете самостоятелно да си изясните причините. Можете да поръчате пълен одит на своя сайт на  специалистите на Криейтив Айдиас.

Одит на сайта – това е анализ на всички съставни елементи на Интернет ресурса: удобство на навигацията (ползваемост), съответствие м/у контента на сайта и потребностите на потребителя, техническа надеждност и правилна техническа реализация на сайта, добро индексиране и, най-важното видимост на сайта от търсещите системи (търсачките).

Одит на сайта обичайно се провежда в няколко етапа:

Етап 1: Мониторинг за наличие на сайта в базата данни на най-популярните търсачки.
– Проверка на количеството страници на сайта, намиращи се в индекса на всяка от търсещите системи.
– Анализ на коректността на страниците от гледна точка на търсещите роботи.
– Проверка за наличие и правилна постройка на файл robots.txt.
– Проверка за съответствие на страниците на сайта с изискванията на стандартите и спецификациите.
– Претърсване за грешки в кода на страниците, които могат да затруднят индексацията на уеб сайта от роботите на търсачките.

Етап 2: Анализ на структурата на сайта, изучаване на вътрешното му линковане.
– Анализ на вътрешното линковане на сайта, проверка за наличие на карта на сайта за увеличаване на скоростта  на индексация на вътрешните страници.
– Проверка за наличие на сайта а не работещи връзки, а също така за връзки водещи към несъществуващи страници.
Тестване на удобството за навигация по сайта за потребителите и за търсачките.

Етап 3: Анализ на контента на сайта и структурата  на страниците.
– Провежда се анализ на структурата на сайта, подразделите и вътрешните страници. Изяснява се съответствието (или несъответствието) на страниците с препоръките за оптимизация, т.е. дали имаме наличие на всяка страница  на уникални заглавия и служебни тагове, описание на картинките и т.н.
– Проверка за съответствие на текстовете на страниците с заявената тематика на сайта. Наличност на страниците на описание в мета таговете meta description и неговото съответствие с текста на страницата.
– Определяне на сайта на забранените от търсачките елементи, които довеждат до некоректно визуализиране на сайта и в резултат неудачи с търсачките и като следствие, намаляване на откриваемоста на сайта от търсачките.

Накрая се провежда анализ на видимостта на сайта в търсачките и неговата конкурентноспособност:

– мониторинг на позициите на сайта по целеви запитвания в три от най-популярните търсачки
– определяне и анализ на главните конкуренти (заемащи първите 10 позиции по целевите запитвания / търсения) по приоритетните целеви търсения;
– анализ на конкуренцията в цялостност, анализ на популярността на тематиката (количества ежемесечни целеви запитвания в търсачките) на сайта сред ползвателите в Интернет
– оценка на текущото количество уникални целеви посетители, идващи на сайта от търсачките.

След провеждане на одита ние Ви предоставяме детайлен отчет с препоръки за поправяне на наличните грешки и недоглеждания. Допълнително, Вие ще получите списък с професионални съвети по подобряване на ползваемостта на сайта, неговото по-нататъшно актуализиране и по-успешното му оптимизиране за търсачките.