SEO птимизация на сайт – обезпечете на своя сайт място в ТОП 10

Задача: Извеждане на сайта по ключови думи на първа страница в търсачките (Google, Yahoo, MSN) и поддържане и подобряване на резултата.

Задължителни условия:

– Уникален контент (информация) в сайта, т.е. Текстовете в сайта, да са написани от ваши сътрудници ( или от нас след допълнителна проверка за възможност и консултация с съществуващите подразделения на поръчителя ), с последваща проверка от наша страна и възможно редактиране и коригиране на текстовете.
– Вие ни предоставяте достъп до сайта, за внасяне на необходимите изменения html кода на сайта.
– Минимален договор за SEO оптимизация на сайт – 6 месеца

След подготовка и съгласуване на задание за извършване на дадени услуги, ние сключваме с клиента договор, където се уточняват всички моменти и етапи на оптимизационните действия по сайта, включително и санкции за забавяне или неизпълнена работа, не предадени отчети и др.

Цена на услугата оптимизация на сайт

За първоначална оценка на работата по оптимизация на сайт е необходима следната информация:
– Адрес на сайта
– Списък с ключовите думи / словосъчетания, по които следва да се проведе оптимизация за търсачките
– Регион, за който е необходимо да се реализира оптимизацията (България, София, Англия…)
– Търсещи машини / търсачки, в които да се проведе оптимизация.
– Времеви ограничения, свързани с оптимизацията на сайта (необходими ли са резултати към някаква дата специално свързана с PR кампания на сайта, фирмата и т.н.)