След приключване на проекта за изработка на сайт и след неговото предаване на клиента и разполагането му в Интернет, напълно нормално е у поръчителя да възникнат някой въпроси като: „Как и кой ще обновява уеб сайта? Как ще се плаща за домейн и хостинг или  ако провайдъра има проблеми и сайта стане недостъпен какво трябва да се направи?” и още редица други въпроси свързани с управлението на сайта.
Всъщност обновяването на сайта както и всички други дейности свързани с поддръжката на уеб сайта можете да извършите и сами, тъй като всеки сайт притежава система за управление на съдържанието.

Ако обаче не желаете да се занимавате сами, ние можем да ви предложим професионална поддръжка на сайт.

Какво ще направим за вас, ако сключите абонаментна поддръжка на сайт?

  • Ситемно и регулярно внасяне на нова информация на уеб сайта;
  • Обслужване и промяна на тарифните планове, когато това се налага;
  • Настройка и разкриване на пощенски кутии ( когато има необходимост );
  • Извършване на дейности, които са необходими за повишаване ефективната работа на сайта;
  • Осигуряване на безпроблемната работа на сайта.

Ние извършваме периодично оформяне и качване на новини, статии, публикации, оформяне на информационни блокове, публикуване на уеб сайта поздравления за празници, контрол на достигнатото ниво на конкурентите,предприемане на  удачни действия за развитието на сайта и т. н. Доста често всички тези действия се провеждат в синхрон с оптимизацията на сайта, което ни дава нужната свобода да вземем бързи решения и да предприемем действия, които да осигурят по – добро позициониране на сайта в търсачките. С няколко думи, при абонаментна поддръжка на сайт вие като поръчител не се занимавате и не се притеснявате за работата на своя сайт – това правим ние вместо вас.

Защо не е много удачно решение  да се делегира поддръжката на уеб сайта на сътрудници?

Обема на работата по поддръжка на сайт е доста голям и е почти невъзможно с него да се справи един човек. Прехвърляйки работата по поддръжка на сайта към някой сътрудник, той наред с останалите си задължения се нагърбва и с поддръжката и няма как да се занимава на 100% с нея. Отделяйки малко време за поддръжката на сайта между останалите си задължение сътрудника никога няма да може да се отдаде изцяло и да извърши всички необходими действия за ефективната работа на уеб сайта. В крайна сметка сайта няма да може да се актуализира на време, посещаемостта му пада и сайтът губи позиции в търсещите машини.

В какви срокове ние извършваме всички основни дейности по поддръжката на  уеб сайта?

Най – често в рамките на 3 работни дни, като ако в договора са залегнали други условия това може да стане и в рамките на деня.