Когато говорим за изработка на сайт, задължително е да споменем, че този процес се разделя на няколко подчасти, които трябва да вземете под внимание когато решите да направите поръчка на някоя фирма, занимаваща се с уеб дизайн и изработка на сайтове. На първо време, уеб сайтът трябва да бъде обмислен добре и обсъден с клиента – този етап е фундаментален и е може би най-важният, понеже всичко случващо се оттук нататък, до голяма степен ще бъде подчинено на началните разговори, в които се решава как да изглежда сайта и се взимат като цяло базови решения относно функционалността и бъдещото развитие на уеб проекта. Първата фаза по планиране е от голямо значение, тъй като без подходящо разпределение на задачите и целите, които си поставяме с изпълнението на всяка от тях, успех не може да бъде постигнат или пък това би било изключително трудно. Когато става въпрос за изработка на сайт, а и по принцип, планирането е ключов момент в подготовката, без значение дали то е направено с много подробности или просто бегло. Въобще планиране и организация предварително трябва да има, тъй като в противен случай възможността за неуспех нараства главоломно. Ако искате да станете горди собственици на напълно функционални и изчистени сайтове без излишна информация, с ненатрапчив и приятен за окото дизайн, трябва 100% да се консултирате със служителите на фирмата, която изберете за изработка на сайт и уеб дизайн с цел предотвратяване на конфликтни ситуации и достигане на една обща представа относно това как графично да бъде оформен сайтът – в какъв стил да бъде последният, каква да бъде използваната основна и второстепенна цветова гама от подходящо съчетани цветове и т.н. Тук няма две мнения, че са налице множество неизвестни и променливи, които трябва да бъдат изяснени преди да започне изпълнението на проекта и по този начин да се спести време и много усилия, които в противен случай биха отишли на вятъра.
След планирането на уеб дизайна и структурата на сайта в лицето на навигацията – потребителския интерфейс – специалистите вече могат да пристъпят към същинската част на работата и започнат изграждането на договорения уеб проект. И понеже първото нещо, което се прави де факто е уеб дизайнът, който впоследствие трябва да бъде кодиран, дизайнерите са на ход. Уеб програмистите комуникират с тях, ако е необходимо и имат някакви специфични изисквания относно структурирането на отделни страници или пък цялостния уеб дизайн при допълнителни по-сложни функционалности, за които ще бъде необходима определена графична структура, различна от типичното за началната страница графично оформление. С други думи, уеб дизайнерите трябва да съгласуват по най-добрия възможен начин работата си с тази на уеб програмистите, за да се получи един завършен продукт без бъгове и проблеми из кода, който да ви се хареса и да бъде представен в предварително указания срок.
Не се притеснявайте да давате идеи на екипа, който ще се грижи за процеса по изработка и уеб дизайн на сайта ви. Все пак вашите идеи са базирани на опита, който имате в тази ниша и ви е добре известно какво привлича потребителите. По този начин много по-добре можете да прецените какво поне бегло искате да има като елемент в уеб дизайна, за да привлечете внимание, създадете приятно впечатление и ако предлаганата стока или услуга е на достатъчно високо ниво, очаквате достатъчно продажби, които скоро ще ви дадат възможност да си върнете направените в различни сфери инвестиции, включително и по отношение изработка на сайт за фирмата.
И в крайна сметка, колкото и важен да е уеб дизайнът, той въобще не е най-важният. От много голяма важност е дизайнът да предостави подходящата атмосфера и графично оформление, за да се заинтригуват посетителите, но той не може да направи нищо повече и всъщност това е основната му идея. Останалото е количеството текст и разпределението му по страници, което като цяла съвкупност представлява йерархичната сайтова структура и също е сериозен фактор при процеса по изработка на сайт.
Най-важно при изработката на сайт е уеб програмирането, тъй като от него зависи многофункционалността на сайта и начинът, по който функционира той. При уеб програмирането служителите на фирмата трябва също да вземат предвид он пейдж оптимизацията, която е основа на процеса по оптимизация на сайт, който най-вероятно ще последва след изграждането на сайта. Все пак е важно вътрешната оптимизация да бъде осъществена при самото написване на кода по време процеса по изработка на сайт, за да бъде достатъчно ефективна и не се налага да плащате повече пари, инвестирайки в това допълнително след като сайтът вече е бил написан и поръчката е финализирана. Препоръчително е да погледнете в договора дали са включени тези услуги при кодирането. Трябва да бъдат налице мета таговете, хедър таговете, тайтъл таговете, дори алт таговете са препоръчителни като присъствие в кода, макар и не задължителни, и т.н. Всяка уважаваща себе си фирма следва стриктно тези изисквания и не е задължително те да бъдат изрично описани в предварително изготвения договор, но ги имайте предвид и се интересувайте ако не сте разбрали нещо и имате нужда от обяснение по въпроса – служителите учтиво и търпеливо ще отговорят на всички ваши въпроси в предварително уговорена среща или пък по телефона ако ви е по-удобно.
С една дума, уеб програмирането е може би най-важният процес при изработка на сайт и уеб дизайн, понеже може да бъде постигнат един и същ визуален резултат по много и различни начини, някои от тях по ефективни и правещи по-лесни евентуални бъдещи промени, други по-стари и не дотолкова гъвкави методи. Ето защо е важно да бъдете наясно по какъв начин ще бъде структуриран сайта ви поне бегло, преди да направите финалния избор за фирмата, която да се заеме с изработка на сайт за фирмата ви.