ПРОЦЕСЪТ УЕБ ДИЗАЙН ЛИ Е НАЙ-ВАЖЕН ПРИ ИЗРАБОТКА НА САЙТ?

ПРОЦЕСЪТ УЕБ ДИЗАЙН ЛИ Е НАЙ-ВАЖЕН ПРИ ИЗРАБОТКА НА САЙТ?
Когато говорим за изработка на сайт, задължително е да споменем, че този процес се разделя на няколко подчасти, които трябва да вземете под внимание когато решите да направите поръчка на някоя фирма, занимаваща се с уеб дизайн и изработка на сайтове. На първо време, уеб сайтът трябва да бъде обмислен добре и обсъден с клиента – този етап е фундаментален и е може би най-важният, понеже всичко случващо се оттук нататък, до голяма степен ще бъде подчинено на...

ОПТИМИЗАЦИЯ НА САЙТ – ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ДЕЙСТВИЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ НА САЙТ – ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ДЕЙСТВИЕ
Процесът по SEO оптимизация на сайт определено изисква добра предварителна подготовка и планиране, за да бъде максимално добър крайният резултат и съответно да бъдат постигнати възможно по-добри резултати с по-малко усилия и разходи. С една дума – целта тук е ефективност и висока продуктивност, която да доведе и до чувствително увеличаване на вашите продажби и респективно чисти приходи. А това може да се случи единствено и само чрез добро планиране на цели