Днес за повечето компании, търговски или обществени организации да имат свой уеб сайт – това не модна тенденция. Изработката на сайт е необходимост. Необходимост, продиктувана от стремителното развитие на електронната търговия и постоянния ръст на ползвателите на мрежата. Изработката на сайт, на съвременно Интернет присъствие на вашата компания ще позволи да рекламирате своите продукти и услуги, да оптимизирате комуникацията с клиентите и партньорите, да продавате онлайн и да реализирате печалби. При това съществено се разширява възможностите за ползване на Интернет сайта ви като ефективен маркетингов инструмент.

Подбирайки за всеки клиент ексклузивно решение, нашата компания изработва сайтове, разработени и адаптирани с отчитане на вашите индивидуални желания. Изработените от нас сайтове работят, носят печалби, създават имидж и са едно оптимално решение за вашия бизнес.

За нас няма прости и сложни сайтове. Ние изработваме само уникални, качествени и действително ефективни сайтове. Именно за това за нас изработка на сайт – това е комплексен процес, в който е важен всеки етап.

I) Предпроектен анализ преди изработка на сайт

На този етап от изработка на сайт се осъществяват поредица от предварителни работи, които помагат да се определи концепцията на бъдещия проект, за да имаме ефективен старт на проекта.

Анализ преди изработка на сайт

Предпроектния анализ на сайта включва следните мероприятия:

 • Оценка на основните цели и задачи на проекта;
 • Одит и изследване на вече функциониращи ваши проекти;
 • Маркетингов одит на съвременното състояние и тенденциите в развитието на вашия отрасъл в Интернет;
 • Анализ на съществуващите конкурентни проекти;
 • Потребителски одит на целевата аудитория на вашия сайт;

При изработка на сайт, този етап на провеждане на анализи се явява базов, като следва, именно на основата на работата по одиторската оценка да се програмира бъдещия успех на проекта. Затова в рамките на етапа на предпроектно проучване най-детайлно се осъществяват следните изследвания:

 • Провеждане на аналитична оценка на поставените цели и възможности за пълната им реализация;
 • Анализ на сайтовете на конкурентите. При това мероприятие ще бъдат отбелязани най-удачните раздели и програмни средства;
 • Осъществяване на детайлно изследване на маркетинговата политика, тактика и стратегия на вашата компания;
 • Изучаване на мотивацията и потребностите на потенциалните партньори и целевата аудитория на вашия проект;

След провеждането на предпроектното проучване вие следва да получите подробен отчет, включващ следните пунктове:

 • Детайлно описание на целите и задачите на бъдещия проект;
 • Обосноваване на реализируемостта и ключови аспекти на поставените задачи
 • Обзор на първостепенните фактори на риск при изработката на проекта (сайта);
 • Детайлен списък на основните конкурентни проекти с обосноваване на техните достойнства и недостатъци;
 • Описание на основополагащите преимущества на вашия сайт в сравнение с вече съществуващите проекти на конкурентите;
 • Описание на препоръчителните стратегии за ефективно SEO оптимизиране на проекта на вашата компания;
 • Детайлно функционално заключение, в състава на което са включени базови компоненти на бъдещия проект. В последствие това заключение става основата на техническо задание за изработка на сайта.

II) Проектиране

Проектиране – неразделна част от комплексната работа по изработка на сайт. В тази част се осъществява работа по формиране на информационната и функционалната структура на проекта, дизайна и програмната му част. Първичния етап на проектиране се характеризира с изработка на концепция на проекта, последващия стадий на работа – това е проектиране на интерфейса, функционалността и информативната част на сайта.

В процеса на проектиране на сайта се задействат няколко човека, дизайнер, програмист и мениджър на проекта, които със съвместни усилия създават така наречения прототип на сайта. Прототипа засяга основните, възлови страници касаещи бъдещата изработка на сайт. При това прототипа съдържа описание на структурни елементи: графики и навигации, идеи за разполагане на информацията, регистрационни форми, форми за абонамент и търсене. Такова подробно описание се прави за всяка отделна страница на сайта.

Проектиране на интерфейса може да се впише като отделен етап от изработката на сайт, така и да върви паралелно с другите работи. Независимо от избора ни, основния параметър, който е особено важен при проектиране на потребителския интерфейс се явява удобството. Това е така наречения показател usability – един от основните фактори, определящи ефективността на работа на сайта.

Проектиране на уеб сайт

В резултат от работата по проектиране на интерфейса се създава структурирана система за навигация, която е съставена от бъдещите секции:

 • Базова навигация – тоест навигацията определяща пътя на преход на потребителя по страниците на сайта;
 • Регистрационни форми и форми за оторизация;
 • Търсене и схеми за търсене;
 • Форми за абонамент за новини;
 • Допълнителна навигация – спомагателна структура, която служи за поддръжка на прехода на посетителя на съседни страници и прилежащи и близки раздели;
 • Служебна навигация – „карта на сайта“, „пиши на администратора“, „сподели на приятел“.

При изработката на сайта, на навигационната му структура не следва да се ограничаваме са с указаните секции. Повечето съвременни Интернет сайтове, колкото и да са информативни и многопланови не достигат голям резултат по usability. Затова при проектирането на структурата на съвременните Интернет проекти се препоръчва ползването на специалния принцип на „комплексното подаване на материала“.

Иначе казано, поместване по страниците на контент релирани информационни блокове и функционалности, свежи новини, статии, анонси, въпроси и отговори. Този принцип обезпечава не само максимално удобен потребителски интерфейс, но и създава ефект на „плътност на информацията“. Тоест потребителя, при разглеждане на страниците от сайта може да получи пълен обем информация по интересуващата го тема, при минимална загуба на време.

Независимо от това, каква структура или интерфейс ще имаме при изработка на сайт – той трябва да е успешен, ефективен и уникален. В това се състои нашата комплексна работа по изработка на сайт.

III) Дизайн (Уеб дизайн)

Подготовка на работата над уеб дизайна на сайта започва още на етапа на предпроектен анализ, като макета на бъдещия сайт се изработва с отчитане на данните от маркетинговия одит. Изработването на конкретни варианти на визуалния образ на проекта започва на стадия дизайн на сайта.

Уеб дизайн

Събирането и обобщението на материалите, които впоследствие ще се ползват от дизайнерите, може да се осъществява паралелно с проектирането. Такива материали за бъдещата изработка на сайта са лого, шрифт, фирмени цветове, структура на меню, а също така и сайтове, отбелязани от поръчителя като интересни и полезни.

При изработката на дизайна на всеки сайт, като правило е предварително да се изработят два варианта / макета. Тук е времето да упоменем, че ние не използваме шаблони при изработката на макети за сайта и подхождаме към всяко решение индивидуално, което разбира се влияе на срока на изработка на уеб дизайна (обичайно 5 дни за един макет и 8-10 за два), но се явява залог за уникалността им. По време на процеса уеб дизайн на сайта се прави щателен избор на цветови решения, бъдещи флаш анимации и стиловото направление на сайта. Следва да се коментират и подберат цветове и отенъци, съответстващи на възрастта, социалните и други особености на целевата аудитория на проекта.

Основните изисквания към уеб дизайна на съвременния Интернет проект са към неговата технологичност. Тоест при зареждане на сайта, колкото и сложен и стилен да е дизайна, той не трябва да нарушава функционалността и основните интерактивни параметри на сайта.

Вариантите на дизайн (макетите) се демонстрират на поръчителя, при което концепцията на всеки макет детайлно се обосновава от дизайнер и ръководител проекти (мениджър проекти). След това, избрания от вас вариант се доработва с отчет на вашите желания и коментари.

Следва изработката на HTML шаблоните за сайта ви. След това към работа по изработка на сайт пристъпва флаш специалист. Използването на флаш технологията позволява да се повиши интерактивността на сайта и спомага за подобряване на визията му. Правило е флаша да не увеличава драстично времето за зареждане на сайта и да не влияе отрицателно като ефект, на бъдеща SEO оптимизация на сайта.
Следва да ви покажем и оформлението на вътрешните страници на сайта, да наложим за ползване избрани шрифтове, графични елементи, все неща, които съставляват библиотеката на сайта.

Разполагането на снимковия и текстови материал става на етапа на захранване на сайта със съдържание.

IV) Програмиране

Етапът на програмиране на сайта – най-сложния и отговорен етап при изработка на сайт. Тъй като независимо от мащаба на сайта и целите му, той трябва да е ефективен инструмент на вашия бизнес.

Този етап започва с поставяне на първичните задачи на програмиста: определяне на тарифния план за хостинга, разполагане на системата за управление на съдържание на сайта съобразена с дизайна му, определяне на ползваните модули и т.н.

Като основна сървър платформа, както повечето студия, ползваме Linux. Като система за управление на съдържанието (Content Management System – CMS) ползваме различни платформи със свободен код, а при желание на клиента изготвяме и индивидуална система за управление.

Тази система е предназначена за внасяне на изменения в текстовата и снимковата информация, в структурата и оформлението на сайта без участието на програмист. Тоест набирайки логин и парола за административен достъп, вие ще можете, без да владеете специализирани познания, самостоятелно да настройвате, променяте, добавяте и коригирате различни материали в сайта си.

уеб програмиранеСистемата за управление на сайта обезпечава на вашия проект следните преимущества:

 • Реална възможност самостоятелно да модифицирате съдържането на сайта в удобно време;
 • Разграничаване на правата за достъп към разделите на сайта;
 • Облекчава в пъти последваща SEO оптимизацията на сайта;
 • Възможност за работа със бази данни на складови и счетоводни бази данни.

Независимо от вида на проекта – корпоративен, персонален или специализиран – всеки сайт се нуждае от регулярно обновление на текстовата и снимковата му част. Статичния сайт изостава с актуалността си и става не интересен за потребителя. От това следва, че систематичното внасяне на изменения в текстовите и графичните материали на разделите на сайта се явява неотлъчна част от успешното развитие на всеки проект.

Обичайно „задвижването“ на CMS-а на сайта е рутинно действие, но понякога се налага и разработката на нови за нас модули, но нужно за вашия бизнес. Ние с охота приемаме всички предизвикателства в сферата на уеб програмирането и се радваме, когато уникални софтуерни функционалности предвижват напред новаторските ви проекти.

V) Работа с текстовете и графиката

Посещавайки даден сайт, потребителя се стреми да получи максимум полезна информация по интересуващата го тема, за това успешната изработка на сайт – това не е само високо – технологично програмиране и уеб дизайн. Основния източник на информация за потребителя е текстовото съдържание на сайта. И именно текстовите материали помагат да се пренесе до съзнанието на потребителя същината на бизнеса ви.

Работата с текстовете на проекта традиционно се провежда след уеб дизайна и програмирането на уеб сайта. При това ако за пълненето на съдържанието реши поръчителя да отговаря сам, то минава доволно дълго време. Независимо от всичко следва да се отчита, че независимо от целевите задачи на сайта, текстовото съдържание трябва да е качествено, леко читаемо и максимално информативно.

работа с текстове и графичен дизайнЗатова, професионалните копирайтъри, при създаването на контент обезателно се запознават с резултатите от анализите на сайта ви и на тяхната основа изработват текстове, отговарящи на следните изисквания:

 • Стройно и точно изложение на текстовия материал, стилистично оформление;
 • Съответствия със стилистиката на сайта и с целевата аудитория на проекта;
 • Оптимална структура на текста;

За оптимизация на изработваната структура и информативност на проекта, по време на личните беседи с клиента отрано се определят целите по разполагане на текстовете на всяка страница на сайта и основните пътища за реализация на поставените задачи. При което се предполага, че всеки текст, било то обемен цикъл от статии или кратък слоуган, той трябва да става ефективен маркетингов инструмент за достигане на основните цели на проекта.

Текстовия материал за контента при изработката на сайт, може да създаден както непосредствено от копирайтер, така и да бъде подаден от поръчителя. Втория вариант се явява най-оптимален тъй като именно служителите на организацията – поръчител могат да предоставят най-пълна и ефективна обективна информация за дейността на компанията.

В този случай в задачите на копирайтера влизат следните задължения:

 • Поправка и корекция на текстовия материал. Поправката на текстовете се провежда не само с цел отстраняване на граматически и пунктуационни грешки. Корекция на стилистиката позволява да се оптимизира текста за целевата аудитория, като се внимава и за повишаване едновременно с това на неговата информативност и запазване на художествената му стойност;
 • Редакция на текста с цел адаптацията му към потребностите и предпочитанията на потенциалните посетители на сайта;
 • Мероприятия по провеждане на оптимизация на текстовото съдържание на сайта се цел подобряване на общата onpage SEO оптимизация на сайта. При това в текста, с определена плътност се въвеждат избраните от вас ключови думи или словосъчетания. Оптимизирания по този начин текст значително подобрява „видимостта“ на сайта от търсачките.

Освен текст, качествения контент обезателно се допълва с графични елементи, които максимално нагледно илюстрират текстовия материал. Работата с графика в процеса на пълнене на сайта — това е подбор на тематични фотографии и допълване на различните раздели с нови изображения.

На стадия на уеб дизайна от изработка на сайт, не е възможно да се предвидят всички нюанси, затова именно при пълненето на сайта с текстовата информация в състава на основните и вътрешни раздели могат да се внесат допълнителни графични компоненти, да се обновят фотографии или да се измени структурата на представяните изображения.

Едновременната работа с текстовете и графиката на сайта позволява комплексно да се подходи към решението на не простия проблем — изработка на сайт, хармонично съчетаващ в себе си креативност, информативност и ефективност.

VI) Техническа поддръжка

Програмирането и изработката на дизайн са вече завършени, всички раздели на проекта са напълнени с текст и графика. Сайта в пълнота е готов за работа. Единствено следва да се отчете, че за всеки изработен сайт е необходима поддръжка. Основните задачи са профилактика и минимализация на грешките и сривовете в работа на сайта.

Комплекса от работи по техническа поддръжка след изработката на сайт са:

 • Хостинг на проекта, тоест разполагане и обслужване на сайта Ви на избран за целта сървър. Ние се явяваме официални партньори на ХостБългария и препоръчваме ползването на хостинг ресурсите на тази компания. Обслужването там се осъществява от сертифицирани администратори по схемата 24/7/365;
 • Създаване и поддръжка на пощенски кутии. Електронната поща — един от най оптималните способи за комуникация в мрежата, затова стабилната й работа е от значение;
 • Корекция на възможни дефекти в кода на сайта при неговата експлоатация;
 • Регулярно архивиране на сайта и неговата база на носители на информация като CD;
 • Системно обновление на програмните продукти, обезпечаващи работата на сайта. В това число влизат последните иновации, нови антивирусни програми и обновление на системата за управление на съдържание;
 • Консултиране по различни технически въпроси свързани с обновлението на сайта (след етап изработка на сайт), неговото безопасно и ефективно функциониране;
 • Техническата работа по поддръжка на сайт позволява да се обезпечи не само стабилната работа на проекта, но и да се опрости по нататъшното SEO оптимизиране на сайта.