Мултимедийните презентации – това е удобен и ефективен способ за представяне на информация за Вашите продукти и услуги, за професионализма и богатия опит на Вашата компания.

За разлика от привичните рекламни материали, такива като визитките и брошурите, мултимедийните презентации съчетават в себе си динамика, звук, изображения, видео, анимация, което значително повишава възприемането на бизнес информацията. Такава презентация става лице на компанията на открити форуми, изложби и конференции.

Компания Креативни идеи създава презентации, отразяващи силните страни на своите поръчители. Ние не предлагаме шаблони, всички наши работи съдържат оригинален сценарий, интересен дизайн и професионална реализация.

Вашата мултимедийна презентация може да се изпълни във вид на динамичен филм, анимиран филм или мултимедийна брошура. В основата на презентацията, като правило, се намира динамичен филм / клип, съдържащ информация за компанията, за нейната продукция и услуги. Могат да се ползват текстове, изображения и диаграми с показатели. Много съвременни промишлени компании поръчват анимирани схеми, които нагледно изобразяват производствения процес. Популярност набира и раздел като илюстрирани речници, фотогалерии, каталози с продукти. Всичко това обезателно се съпровожда с удобна система за навигация, може да се изпълни на различни езици и да се озвучи от професионални диктори.

Създаването на мултимедийна презентация протича на няколко етапа:
– Анализ на направленията на Вашата компания, конкурентите на пазара и пазара като цяло
– Анализ на целевата аудитория, на която ще се демонстрира презентацията
– Разработка на концепцията на презентацията – количество информация, стил на изложение и визуализация, навигационни особености
– Създаване на презентацията с отчитане на проведените изследвания, пожелани от клиента

Мултимедийната презентация се явява един от най-съвременните и ефективни инструменти, създаващи положителен образ на компанията в очите на клиентите и партньорите.