Уеб дизайн на сайт – как го правим ние?

Изработката на уеб дизайн на сайт, противно на преобладаващото мнение  не е само неговото графично оформление. Да се изгради  един уеб сайт означава представената информация да бъде поднесена прегледно и ясно, да си осигури възможно най – бързия и лесен достъп до разделите на сайта, да се изгради лесна и удобна навигация и още нещо.
Началото на изграждането на един уеб сайт започва с обсъждането и изграждането на техническото задание, в което се разглеждат целите, които си поставя сайта, установява се неговата информационна структура и се определя целевата аудитория на сайта.  Техническото задание се разработва съвместно с клиента и уеб дизайнерския екип, като при създаването на шаблона на уеб сайта се взимат предвид кои ще са най – посещаваните раздели на сайта, какви ще са начините за навигация и как е подходящо да бъдат разположени отделните рубрики, раздели и модули.
При изграждането на уеб сайт ние залагаме на удобната навигация, доброто структуриране на информацията и доброто и подходящо графично оформление.

Защо добре структурираната информация според нас е най – важна?

Защото първото, което търси потребителя в един уеб сайт е тъкмо информация. Ние не подценяваме графичното оформление, но смятаме, че то по – скоро допълва съдържанието на сайта, но не е водещото в случая.
Според нас потребителите попаднали на страниците на уеб сайта не бива да се чудят къде са попаднали, да не знаят къде да отидат и да се питат що за сайт е това.
Програмирането на уеб сайта е от изключително голямо значение, затова ние сме изградили стройна система на работа и сме подбрали екип от професионалисти, за които няма невъзможни неща.

Как работим ние?

При програмирането на всеки уеб сайт ние работим според всички правила и изисквания при програмирането като започваме с трансилиране в HTML формат на нарисуваните от уеб дизайнерите страници на сайта и вече това не са просто картинки, а обекти с нужните тагове и връзки, които са разпознаваеми за браузерите. Следва изграждане на системата за управление на уеб сайта, което е работа на програмиста на текстовия сървър, който я окомплектова с вече изградените шаблони. Сега сайта е почти готов. Казваме „почти”, тъй като все още не сме поставили текстове и картинки.
След напълването на сайта с нужните стартови текстове и картинки ние задължително провеждаме тестове на сайта, за да установим дали работи добре преди да го предадем на клиента. Според първоначално уговорените клаузи в договора ние попълваме  сайта със съдържание, оптимизираме изображения, извършваме нужната текстообработка, оформяме материали в табличен вид или в PDF файлове, вграждаме видео файлове и други дейности свързани с попълване на сайта със съдържание.
По желание на клиента той може да бъде обучен да работи с административната система на сайта, за да може сам да актуализира сайта си когато това се налага.
В случаите в които се налага ние изработваме и софтуерни модули за импорт на съдържание в сайта и други.